• Les pimes exemplars són EXPERTS en el seu camp
  • Les pimes exemplars CONSTANTMENT busquen NOVES IDEES
  • Les pimes exemplars tenen una ESTRATÈGIA BEN DEFINIDA